Il-Leġġenda tal-Kastell Vinica

Fil-ħin tat-theddida Torka, Uskok ħa kenn f'Vinica bl-iskuża li jaħrab mit-Torok. Huwa għamilha ta ’nisrani u ħabib, imma fir-realtà kien spija Tork! Meta n-nies ta 'Vinica saru jafuh, qabżuh.
Imbagħad, ġurnata waħda, il-kavallerija Torka dehret fuq in-naħa Kroata tax-xmara Kolpa, u grupp żgħir ta 'nies minn Vinica ħarbu lejn l-għoljiet Žeželj biex iżuru l-knisja ta' Sv. Marija biex issib l-għajnuna. Huma mxew madwar il-knisja, bħal fil-purċissjoni, u talbu għall-protezzjoni. It-Torok li raw din il-purċissjoni ħasbu li nġabret armata kbira u għalhekk ħarbu miż-żona. Bħala gratitudni lejn Marija, in-nies ta ’Vinica ddeċidew li jagħmlu pellegrinaġġ għal Žeželj kull sena, li issa huwa ritwal li għadhom jagħmlu sal-lum!

Links:


↑ https://sl.wikipedia.org/wiki/Grad_Vinica,_Črnomelj